• silikonazko-ortesiak

  • arazao-dermikoen-azterketa

Miriam Zaldua, egoitza soziala Plazaola 3 behea Legazpi (Gipuzkoa) eta NIF: 44330608V  duenak, zure eskura jartzen du bere jarduera, produktu eta zerbitzuen inguruko informazioa web-orrialde honetan. Web orrialdearen jabetza intelektualeko eskubideak Miriam Zalduaren jabetzapekoak dira, eta bai web orrialdera egiten diren sarrerak, bai bertan bildutako informazioaren erabilera egiten dituenaren erantzukizuna besterik ez dira.

Miriam Zalduak ez du web-orrialdera egindako sarreretatik edo informazioaren erabileratik eratorritako ondorioen edo kalteen erantzukizunik bere gain hartuko, bere eskuduntzak betetzeko dituen legezko xedapenen ondoriozko jarduera horien guztien salbuespenarekin. Web orrialde honetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzeak, eta jabetza intelektual eta industrialaren eskubideetan izandako kalte edo galerak Miriam Zalduari legez dagozkion ekintzak gauzatzea ekarriko du, eta, hala dagokionean, ekintza horien gauzapenetik eratorritako erantzukizunak hartzea”.